Noteikumi

Klientam ir tiesības atteikt pasūtījumu gadījumā,  ja precei ir vizuāli defekti, kas radušies piegādes laikā.
No preces var atteikties, ja klients var uzrādīt pirkuma apliecinošu dokumentu (pavadzīme vai kvīts).
Naudas atgriešana notiek 14 darba dienu laikā no atteikuma brīža uz kontu, kuru klients izmantojis norēķinoties par preci.
Pircējs atbild par korektu datu ievadīšanu, ja piegādes adrese ievadīta kļūdaini vai neprecīzi, pircējs maksā par atkārtotu piegādi.
Ja Pircējs Pasūtījumā norādījis, ka vēlas, lai Preces tiktu piegādātas ar kurjeru, Preces tiks piegādātas uz Pasūtījumā norādīto adresi. Pircējs nevar mainīt Preču piegādes vietas adresi pēc tam, kad Pasūtījums ir apstiprināts.
Strīdus starp pārdevēju un pircēju risina pārrunu ceļā vienu mēnesi, ja tas nav iespējams, tad tos risina LR likumu noteiktajā, spēka esošajā kartībā.